Vigge


 VIGGE


Fakta om fastigheten


Total areal 180,3 ha

Skogsmark  88,3 ha

Myr/mosse  91,1 ha

Totalt virkesförråd 10 675 m³sk

Varav 6140 m3sk slutavverkningsbar S1 S2 skog.

Bonitet 3,4 m3/ha.

Utgångspris / Försäljningssätt


Försäljning av fastigheten sker via skriftlig bud. Öppen budgivning

Utgångspris 2 500 000 kr.


Skriftligt erbjudande till: Jan Hammarlund, Vigge 459, 845 62 Svenstavik.

Mail: jans.hammarlund@telia.com

Tel. 070-217 85 77.


Skogsbruksplan


Avdelningsbeskrivning


Målklass


Ortofoto


Huggningsklass

Kart


Kart a belägenhet

Kontaktformulär för budgivning

 

Budgivning pågår.

Högsta bud 1/7 2.500 000 kr

 
 
 

Skogsfastighet Medvigge 4:27


Obebyggd skogsfastighet .

Total areal om 180,3 ha, produktiv skogsmark omfattar 88,3 ha. myr / mosse 91,1 ha Totalt virkesförråd 10 675 m³sk varav 6140 m3sk slutavverkningsbar S1 S2 skog. Bonitet 3,4 m3 / ha.


Jaktstuga


Enklare jaktstuga i timmer med plåttak.

Bilväg finns på fastigheten till stugan.


Skogsuppgifter


På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2017 av Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 180,3 ha med en virkesförråd om 10 675 m3sk varav 6140 m3sk är avverkningsbar S1 S2 skog. Bonitet 3,4 m3 / ha.


Taxeringsvärde

2014: Totalt: 1 706 000 kr. Skog 1 559 000 kr. Impediment 147 000 kr.


Skogsvård


Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen tar över ansvaret för städning samt allt annat skogsbruk och eventuellt ytterligare plantering på fastigheten.


Fastighetsgränser


Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare

uppmärkning av dessa.


jakt


Fastigheten ingår i älgskötselområde. Köparen takes over to the property all related jakträtt

per 2019-01-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.


Fiske


Fastigheten ingår i flera sjöar och vattendrag. Regler för fiskerätter finns i upprättade handlingar.Tillträde


För köpare som behöver förvärvstillstånd ska tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtal Other cases 30 days after the agreement date for no other agreements. Jag båda faller gäller som förutsättning för tillgång till köpeskilling i sin helhet.


Förvärvstillstånd


Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs Kommun.


Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.


Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.


Övriga upplysningar gällande förvärvsbehörighet: Purchaser permission is requested by the buyer in connection with the establishment of a purchase agreement between the parties (buyer and seller).


Lagfart och exp. Avgifter


En köpare ska själv bekosta lagfartsansökan, expeditionsavgifter samt kostnader förenade med fastighets förvärv.Obebyggd skogsfastighet i Bergs Kommun!