UTHYRNING

Bygdegården är handikappanpassad och utrustad med hörselslinga

 

Hyresvärdar: Ingrid & Sven Bergman 0687-13163, 076-816 44 80

E-post: beth-marie at passagen.se

Lokalen för fest, bröllop mm. 1 dygn

2000:-/dygn

Möte konferens inkl. kök

1300:-

Träningsdag m. ljus och ljud

1500:-

Träningsdag

800:-

Serveringsrum och kök

800:-

Utöver angivna hyrestider tillkommer

100:-/tim

Städning möten mm.

700:-

Ljud

1500:-/dag

Ljus

1000:-/dag

Trådlösa mikrofoner

300:-/dag

Hela ljusanläggningen mobilt

3600:-/dag

Dataprojektor

350:-/dag

Bord

50:-/st.

Stolar

20:-/st.

Porslin, kuvert

15:-/st.

Vinglas, vaser

3:-/st

Pumpthermos, kannor

20:-/st.

Tält 5 x 10m.

500:-/ 3 dagar

 

UTRUSTNING

Bygdegården har fullt utrustat godkänt kök med kyl, frys, dryckeskyl

2 st. Elspisar, 2 st. mikrougnar, serveringsvagnar, samt

diskmaskin. Porslin, bestick, glas och vinglas.

LOKALEN

Är handikappanpassad och utrustad med hörselslinga

och rymmer 240 sittande personer, serveringen 58 personer

Golvyta total längd 18 m. Bredd 10 m. fri höjd 4 m.

Stor scen med vridbart scengolv

2 st. loger, med duschrum och toaletter.

Konferens & sammanträdesrum

LJUS & LJUD

Ljusanläggning med bra variationsmöjligheter. Spotligt.

Ljudanläggning komplett med mixerbord, DVD, CD-spelare

fasta & handsfree- microfoner och 10 headset.

Säkerhet & Brandskydd

Säkerhetsbestämmelser / Allmänna ordningsföreskrifter.

Anvisningar för städning m.m. / Läs hyreskontraktet

Den som hyr Vigge Bygdegård har ett antal regler och bestämmelser

att rätta sig efter. Vissa regler är självklara och handlar om allas

säkerhet, medan andra regler handlar om städning och god hyfs.

 

1. Säkerhetsbestämmelser

1.1 Förebyggande åtgärder mot bl.a. brand:

Delar av lokalerna är utrustade med brandvarnare.

Lokalerna är dock icke avsedda för övernattning, utan kräver i så

fall särskilda åtgärder samt särskilt tillstånd från räddningstjänsten i

Svenstavik. Sådant tillstånd söks av hyresgästen.

Tillståndet uppvisas i samband med att hyreskontrakt skrivs.

Ta inte in fler personer än var lokalerna är godkända för, d v s 350

personer.Ta reda på var släckningsredskap finns och se till att ni

kan hantera dessa.

Informera vid behov Era gäster om var brandredskap och

utrymningsvägar finns.

Utrymningsvägarna får ej blockeras med bord, stolar eller dylikt.

Håll fria gångar (1,0 m bredd) fram till utrymningsvägar.

Rökning inomhus är förbjuden. Rökning får endast ske utomhus.

Placera ljus, marschaller på säker plats, d v s ej på trätrall, räcken

eller stenplattor. Särskilda marschallhållare finns.

Gångvägar, trappor och utrymningsvägar lämnas fria och är

skottade och sandade vintertid.

Eventuella tillstånd för offentlig dans, m m är sökta och beviljade.

 

1.2 Skadebegränsande åtgärder vid brand:

Utrym lokalen, uppsamlingsplats är lekplatsen på planen söder om bygdegården.

Larma SOS, telefonnummer 112 och uppge att:

- Ni befinner Er vid Vigge Bygdegård

- Telefonnummer 0687-130 00

- X-koordinat: 6971765

- Y-koordinat: 1427630

 

Använd brandsläckare som finns vid entrén i biljettrummet, på

scenen och i köket, samt verkstaden i källaren.

 

1.3 Innan ni lämnar lokalen - tillse att:

Levande ljus är släckta.

Spis, kaffebryggare, diskmaskin, belysning och alla fläktar är

avstängda.Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda.

Dörrar och fönster är stängda och låsta/ reglade.

Lås ytterdörren till köket sist då den aktiverar larmet.

Värmen är inställd enligt överenskommelse/ instruktion.

El-sladdar till musikanläggningen i förkommande fall är utdragna

ur väggkontakten. Huvudströmbrytaren i förstärkarskåpet på

scenen skall vara avslagen.

Ljusanläggningens två strömförsörjningskablar skall

dras ur vägguttagen.

 

2 Allmänna ordningsföreskrifter

Det åligger förening eller enskild som hyr bygdegården att tillse att:

Allmän ordning upprätthålls, såväl i bygdegården som utanför och

på parkeringsplatsen.

Nedskräpning utomhus får ej förekomma.

Fyrverkeri (med undantag för Nyårsafton och Påskafton) eller

andra höga ljud, som kan vara störande för grannar och omgivning,

icke förekommer.

Ingen musik spelas efter kl. 01.00 utan särskilt tillstånd.

Lokalen skall vara utrymd senast kl. 02.00.

Inga andra lokaler beträds än de som är beställda. Om så sker

erläggs hyra även för dessa.

Därest ordningsföreskrifterna icke efterföljs förbehåller sig styrelsen

rätten att uttaga tilläggsavgift på hyran samt ersättning för uppkomna skador. Vaktmästare/uthyrare och styrelse äga, för kontroll, tillträde

till lokalerna vid alla tillställningar.

 

3 Anvisningar för städning m.m.

Stolar och bord får inte användas utomhus.

Sopor hanteras enligt "Instruktion för sophantering", som finns

anslaget på väggen.

Nya soppåsar finns under diskbänken.

Medförda matvaror/rester skall avlägsnas och kyl/frys vid behov

rengöras.Stolar och bord skall vid behov borstas av/avtorkas och

ställas på härför avsedda förvaringsplatser eller enligt särskild överenskommelse med hyresvärden.

Diskmaskinen skall tömmas och silarna rengöras.

Spis, rullvagnar och bänkar m.m. i kök rengöras.

Handdukar upphängs så att de lätt kan torka.

Golv skall sopas/dammsugas samt vid behov moppas med en

mild lösning av rengöringsmedel och vatten.

Handfat och toaletter avtorkas.

Fimpar, glas och burkar m.m. utomhus upplockas, och

askhinkarna utanför entrén töms på fimpar.

 

VIGGE